Saygıdeğer bilim insanları, 

Sizleri  20 Mart 2024'te  tarihinde İngilizce ve Türkçe dillerinde yayımlayacağımız e-kitaplarımız için bölüm yazmaya davet ediyoruz.

Uzun süren araştırmaların bir ürünü olan akademik yazıların hedeflerine ulaşabilmesi ancak söz konusu yazıların dünyanın dört bir yanına ulaştırılması ile mümkün olabilmektedir. Bu nedenle kitaplarımızın basımını Livre de Lyon yayınevi gerçekleştirecektir.  

Livre de Lyon, Eğitim Bilimleri, Fen ve Matematik Bilimleri, Filoloji, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Mühendislik, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Ziraat Bilimlerinde uluslararası yayınevi statüsündedir.

 

Mart 2024'te Yayımlanacak Kitaplar

Eğitim Bilimleri Temel Alanından Çıkacak Kitaplar

Fen ve Matematik Alanından Çıkacak Kitaplar

Güzel Sanatlar Temel Alanından Çıkacak Kitaplar

Mimarlık Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Mühendislik Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

Sosyal Bilimlerden Çıkacak Kitaplar

Ziraat Bilimlerinden Çıkacak Kitaplar

TIP VE SAĞLIK BİLİMLERİNDEN ÇIKACAK KİTAPLAR

Cerrahi Bilimlerde Çıkacak Kitaplar

Dahili Bilimlerde Çıkacak Kitaplar

Diş Hekimliğinden Çıkacak Kitaplar

Eczacılık Alanında Çıkacak Kitaplar

Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Hizmetleri ve Diğer Alanlarda Çıkacak Kitaplar

Temel Tıp Bilimlerinde Çıkacak Kitaplar

Veteriner Hekimliğinde Çıkacak Kitaplar

Tıp ve Sağlık Alanında Çıkacak Genel Kitaplar

 

Lisansüstü tezinizi, araştırma ve derleme kitaplarınızı bizde yayınlatmak için sekretaryamız ile iletişime geçiniz: 0542 488 36 42

 

 

 YER ALDIĞIMIZ VERİTABANLARI