Acil Tıpta Güncel Çalışmalar

Anesteziyoloji ve Ağrı Biliminde Güncel Çalışmalar

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Güncel Çalışmalar 

Beşerî ve Sosyal Bilimlerde Araştırma

Change-Transformation And Critique of Urban Spaces Urban Spaces: Policies and Identity

Change-Transformation And Critique of Urban Spaces Urban Spaces:Typology, Media, Art and New Perspectives

Current Studies in Basic Medical Sciences

Current Studies in General Surgery

Current Research in General Internal Medicine

Conceptual Change Theories and Practice Examples in Education

Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarında Güncel Çalışmalar

Dahiliye Hastalıklarına Güncel Yaklaşımlar

Dentistry: Modern Analysis, Finding and Researches

Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Sağlık Antropolojisi ve Sosyolojisi 

Diş Hekimliği: Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar

Eğitim Bilimlerinde Araştırmalar 

Empirical and Theoretical Studies in Economics and Finance

Engineering Sciences and Technologies Researches

Farklı Yaklaşımlarla Enfeksiyon Haslalıkları

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonda Güncel Çalışmalar

Fizyoloji, Histoloji ve Embriyolojide Güncel Çalışmalar

Genel Cerrahide Güncel Çalışmalar

İktisadi ve İdari Bilimler: Modern Analiz Bulgu ve Araştırmalar

İktisat, Finans Ve Maliye Araştırmaları Teoriler Ve Uygulamalar 

Kadın Hastalıkları ve Doğumda Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar

Landscape Research-III

Management and Organization Studies

Mikrobiyolojide Güncel Çalışmalar

Modern Medical and Health Sciences

Modern Tıp ve Sağlık Bilimleri

Multidisciplinary Studies in Oncology

Mühendislik Bilimleri ve Teknolojileri Araştırmaları

Nörolojide Güncel Çalışmalar

Obezite, Cerrahisi ve Anestezi

Oftalmolojide Güncel Yaklaşımlar

Onkolojide Multidisipliner Yaklaşım

Ortopedi ve Travmatolojide Güncel Çalışmalar

Peyzaj Araştırmaları III

Peyzaj Mimarlığında Bilimsel Yaklaşımlar

Research in Humanities and Social Sciences

Scientific Approaches in Landscape Architecture

Tarih ve Uluslararası İlişkiler Çalışmaları

Temel Tıp Bilimlerinde Güncel Çalışmalar

Veteriner Hekimliği: Modern Analiz, Bulgu ve Araştırmalar 

Veterinary: Modern Analysis, Finding and Researches

Veteriner Hekimlikte Güncel Gelişmeler-2023